Huiskamergesprekken: Houd maat

Ter voorbereiding van het participatietraject heeft de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft, in samenwerking met het Nieuw Leids Bolwerk, huiskamergesprekken georganiseerd voor bewoners rond het Energiepark & omgeving. Deze gesprekken vonden plaats in oktober en november 2018. Het eindverslag ‘Houd maat‘ werd op 12 december 2018 aan de wethouders Fleur Spijker en Yvonne van Delft gepresenteerd.

In acht huiskamergesprekken hebben ruim 60 bewoners rond het Energiepark van gedachten gewisseld over de vragen: wat zien we graag dat er in ons deel van de binnenstad, en dan met name in het Energiepark en omgeving gaat gebeuren? Wat zien we als kansen, en wat als bedreigingen?

Een greep uit de conclusies

  • Grote tevredenheid met het unieke kleinsteedse karakter van Leiden
  • Geen ‘Klein Amsterdam’ ( overtoerisme )
  • Veranderingen – expats, toename (buitenlandse) studenten en bezoekers – wordt door sommigen geapprecieerd, geeft levendigheid. Anderen vinden de stad te druk worden en zijn bezorgd over de toename van horeca, drugs, studenten en vrachtverkeer. 
  • Bewoners hebben zorgen over de stedelijke ontwikkelingen zoals de noodzaak tot 2040 het aantal woningen in Leiden met ongeveer 20% uit te breiden terwijl de ruimte voor woningbouw erg beperkt is, evenals voor verkeer, parkeren van fiets of auto en voor stadsgroen. Sommigen hebben vertrouwen in het Gemeentebestuur doordat recente projecten (Aalmarkt, Lammermarkt) bijgestuurd konden worden in dialoog met bewoners. Anderen missen dit vertrouwen; naar hun mening ontbreekt helder beleid of wordt het ambtelijk tegengewerkt.
  • Men is bezorgd over een mogelijke uitbreiding van horecagelegenheden in de wijk en de mogelijke realisatie van een ‘evenementenboulevard’ lopend van de Beestenmarkt, Lammermarkt, Energiepark, het Ambachtsplein tot aan het Huigpark die verkeers-, geluids-, drugs- en overige overlast zal geven.

Al met al spreken de betrokkenen met waardering over hun wijk die divers, rustig maar toch levendig, kleinschalig, betrekkelijk groen en veelzijdig is wat cultureel aanbod betreft. Men is echter bezorgd dat de rust in het groene Singelpark verstoord wordt door een ‘evenementenboulevard’ met alle daaraan verbonden overlast. Met andere woorden – Gemeente: houd maat bij eventuele plannen die het karakter van de wijk kunnen schaden. Zorg voor rust, leefbaarheid, sociale samenhang, kleinschalige faciliteiten, bewonersdiversiteit en koester het groen zoals in het Plantsoen.

Gespreksleiders van Leidse Gesprekken hebben de huiskamergesprekken begeleid en na afloop van ieder gesprek een verslag gemaakt. Louk Box, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen, maakte de samenvatting ‘Houd maat’ van de verslagen te maken. Een concept van deze samenvatting werd op 6 december voorgelegd aan en besproken met 35 deelnemers en andere bewoners uit de wijken rond het Energiepark.