Goed nieuws

Donderdag 12 maart heeft Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) ons geïnformeerd dat het College van B&W besloten heeft om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners Steenvlinder, Bouwfonds Property Development en MBEG de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark en omgeving te gaan verkennen. De gemeente neemt hier zes maanden de tijd voor. Als dit haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt en de gemeente, het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners de samenwerking wensen voort te zetten zal er samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen worden gesloten. Het College heeft dit besluit aan de Gemeenteraad voorgelegd om haar wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Een definitief besluit volgt dan in april 2020.

Persbericht 12 maart
Brief Wethouder Spijker van 11 maart

We bedanken iedereen, die vanaf december 2017 met ons heeft meegewerkt of ons gesteund heeft. Als bestuur van NLB gaan we aan de slag om voorbereidingen te treffen voor onze toekomstige rol. Als je hierover mee wilt denken, heel graag. We hebben zowel meer expertise als meer menskracht nodig. Voor informatie mail naar info@nieuwleidsbolwerk.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *