Zienswijze Evenementenbeleid Leiden 2020

De Gemeente Leiden heeft het concept van de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor inspraak vrijgegevenen. Wij hebben onze zienswijze naar de Gemeente gestuurd.  Hierin hebben wij ons wel beperkt tot wat in deze nota is opgenomen over het Energiepark en omgeving.

Download de volledige zienswijze van het Nieuw Leids Bolwerk.

In onze zienswijze vragen wij de Gemeente het volgende. Bij het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet in 2022, zal de Gemeente het vigerende bestemmingplan en het daarin opgenomen locatieprofiel voor het Energiepark en omgeving moeten vervangen door een omgevingsplan. We vragen de gemeente om niet wat nu in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor het Energiepark en omgeving is opgenomen één-op-één in dit omgevingsplan over te nemen. Maar eerst een professioneel, onafhankelijk akoestisch onderzoek te laten verrichten om de impact van Cat 2a evenementen op het leefklimaat (en de gezondheid van bewoners) in de wijken Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid vast te stellen. En verder, om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee te nemen in de besluitvorming over wat er in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen over evenementen en de maximaal toegestane geluidsnormen, en de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 dienovereenkomstig te wijzigen.

In onze zienswijze gaven ook twee suggesties voor het nieuwe evenementenbeleid in het algemeen:

1.  Toepassing van de huidige technische mogelijkheden van vermijdbare geluidsemissie kan veel opleveren om de leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid vganbewoners te waarborgen. In de milieuwetgeving is het uitgangspunt dat de best beschikbare technieken ( BBT) worden toegepast ter voorkoming of beperking van hinder voor de woonomgeving. Wij stellen voor dat de gemeente in het Evenementenbeleid 2020 een lijst van BBT voor de verschillende evenementencategorieën opneemt en de toepassing hiervan tijdens betreffende evenementen verplicht stelt.

2,  Handhaving blijkt keer op keer lastig en gebeurt nog te vaak niet of onvoldoende. Betrouwbare geluidsmeting is technisch gezien eenvoudig geworden. In andere steden wordt inmiddels gewerkt met zgn. geluidscoaches, die bevoegdheden hebben bij de handhaving bij evenementen. Wij stellen voor met deze werkwijze in Leiden een proef te starten en dit experiment in de nota voor 2020 op te nemen en daarna in 2020/2021 te testen en uit te werken.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *