Energiepark & omgeving: huiskamergesprekken

In oktober hebben ruim 60 bewoners die in de buurt van het Energiepark wonen tijdens acht ‘huiskamergesprekken’ gesprekken zich gebogen over de vraag hoe zij het Energiepark & omgeving het liefst zouden willen ontwikkelen en wat zij daarbij als kansen en bedreigingen zien.

Op 6 december, tijdens een bewonersbijeenkomst, zal de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt de uitkomsten van deze huiskamergesprekken presenteren. Onder leiding van gesprekleiders van Leidse Gesprekken zullen ze daarna verder worden uitgewerkt. De wijkvereniging zal de uiteindelijke resultaten op 12 december aan  de wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen, Fleur Spijker, aanbieden.

U bent van harte welkom om tijdens deze bewonersbijeenkomst mee te praten over de gewenste toekomst van het Energiepark & omgeving.

Donderdag 6 december, van 19:30 tot 22:00 uur in de Nieuwe Energie aan de 3de Binnenvestgracht 23.

Energiepark & omgeving: 1st participatiebijeenkomst

In de komende maanden gaat de gemeente de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van het Energiepark & omgeving bepalen. Vervolgens zal dan binnen die kaders de uitwerking van een haalbaar en uitvoerbaar ontwikkelingsplan worden georganiseerd. Bij dit alles hecht de gemeente grote waarde aan de inbreng van en samenwerking met bewoners, stadspartijen en andere belanghebbenden. Lees meer hierover.

Op woensdag 12 december organiseert de gemeente de 1st participatiebijeenkomst. Wethouders Fleur Spijker en Yvonne van Delft vertellen dan over de opzet van het participatietraject. Ook zullen zij de eerste resultaten van de recente enquête over de toekomst van het Energiepark & omgeving bekend maken, de uitkomsten van de huiskamergesprekken die de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft georganiseerd in ontvangst nemen en vragen beantwoorden. En, u  kunt zich dan ook aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten in januari en februari 2019.

Kom ook naar deze 1st participatiebijeenkomst over de gewenste toekomst van het Energiepark & omgeving.

Woensdag 12 december, van 19:30 tot 21:00 uur in de Nieuwe Energie aan de 3de Binnenvestgracht 23.

Energiepark & omgeving: enquête sluit op 3 december

De enquête waarmee de Gemeente wensen voor en ideeën over de toekomst van Energiepark & omgeving verzamelt heeft al meer dan 550 reacties opgeleverd. Als u deze enquête nog moet invullen doe dat dan vòòr 3 december. Vraag ook uw buren om deze enquête in te vullen. Ook hun wensen en ideeën tellen. Naar de enquête.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *