Presentatie plannen Energiepark & omgeving

6 juni, gebouw De Nieuwe Energie, aanvang 19.30 

Preview ontwerp Energiepark, met veel bomen en wadis voor waterberging en versterking biodiversiteit

6 juni is dé dag
Donderdag 6 juni presenteert het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk haar plannen voor het Energiepark en omgeving. Dit plan is het eindresultaat van de huiskamergesprekken, het gemeentelijke participatietraject, onze open normen, de werkateliers en de vele reacties van bewoners en stadspartners op de bijeenkomst van 14 mei.

Buurtenergie
Bewoners, betrokkenen en stadspartners ontmoeten elkaar bij Buurtenergie, het platform waar iedereen, die in en rondom het Energiepark woont, werkt of dat wil gaan doen, een stem heeft in de toekomstplannen voor deze buurt. Er zijn de afgelopen tijd tal van gesprekken gevoerd met instellingen zoals de basisschool Woutertje van Leyden, De Binnenvest, PLNT en ondernemers als Pronck en Bam Bam, die graag actief willen blijven in het gebied. EST, opgericht door het kunstenaarsduo Guido Winkler en Iemke van Dijk heeft serieuze belangstelling  (en financiering!) om een Art Hub met lunchcafé te creëren in één van de erfgoedgebouwen. Het Singelpark en de Stichting Leiden Oogst (het Zoete Land) zijn geïnteresseerd en steunen vooralsnog onze plannen.

Door al dit enthousiasme en jullie actieve bijdrage kan Nieuw Leids Bolwerk samen met de professionele ondersteuning van BPD (Bouwfonds Property Development), Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie De Sleutels op 6 juni een totaalplan laten zien, dat is uitgewerkt door Current architecture + urbanism, PosadMaxwan  en de Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte.

Kom en steun ons plan
Donderdag 6 juni laten we jullie als buurtbewoners en betrokkenen graag zien wat er met jullie  wensen en ideeën is gedaan. Maar we willen hier ook de hele stad Leiden bij betrekken. Het is nodig om ‘Leidenbreed’ zoveel mogelijk draagvlak voor ons plan te krijgen, alleen dan hebben we kans van slagen bij de gemeente. Steun het Buurtenergie initiatief van Nieuw Leids Bolwerk en laat u zien op 6 juni.

Groene buurt
Laten we vechten voor een groene oase in hartje Binnenstad, een tweede Plantsoen, maar dan anders. We hebben volop ideeën voor een klimaat adaptieve buurt die zich kan aanpassen aan veranderingen in de toekomst. Samen kunnen we een fijne, groene en gezonde stadsbuurt maken. Een buurt met nieuwe energie!

Iedereen is welkom op donderdag 6 juni in de Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht 23E in Leiden. We beginnen om 19.30 uur.

 

Nieuwsbrief nr. 6. mei 2019

Samen maken wij onze buurt: de open normen voor gebiedsontwikkeling zijn bekend

In april hebben wij open normen voor het beoordelen van de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving aan 355 bewoners voorgelegd. Van hen zonden 71 (21%) een ingevuld consultatieformulier terug. Gemiddeld spendeerden ze 15 minuten (!) aan het invullen van het consultatieformulier. Het rapport van deze online consultatie kun u hier downloaden.

We hebben het rapport toegestuurd naar wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking, ruimte & wonen). Zij heeft ons uitgenodigd om op donderdag 9 mei het rapport met haar te komen bespreken.

Wat staat er in de komende weken nog meer te gebeuren?

Op 11 april hebben we ons nieuwe project Buurtenergie gepresenteerd. Samen met gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder (zelfbouw) en woningcorporatie De Sleutels werken we aan een ontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving.

Na twee werkateliers waar ontwerpers en gebiedsontwikkelaars met bewoners in discussie gingen zullen we op 14 mei eerste voorstellen doen en dilemma’s voorleggen. Op 6 juni presenteren we uitgewerkte voorstellen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving voor een laatste bewoners-check: komen onze voorstellen echt aan de verwachtingen van bewoners tegemoet, of anders gezegd voldoen zij aan de open normen die wij voor een gebiedsvisie en ontwikkelingsplan hebben opgesteld?

Zet in uw agenda, kom en bepaal mee
14 mei: toetsing van voorlopige voorstellen en discussie over dilemma’s van de ontwerpers
6 juni: presentatie van ons ontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving

Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 in de Nieuwe Energie, 3de Binnenvestgracht 23C.

Begin juli presenteren we ons gebiedsontwikkelingsplan aan wethouder Fleur Spijker.

We hopen je op 14 mei en 6 juni te mogen verwelkomen.

Samen maken wij onze buurt
Download: Open normen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving (28 april 2019)

Open normen: het rapport van de online consultatie is uit

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft open normen opgesteld om de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te kunnen beoordelen.

Het burgerinitiatief heeft deze open normen voorgelegd aan 355 bewoners rond het Energiepark. Van hen zonden 71 (21%)  zonden het online consultatieformulier ingevuld terug. Gemiddeld hebben zij 15 min en 35 secs aan deze online consultatie besteed.

Download het rapport Open normen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving (28 april 2019) en lees wat bewoners  wensen terug te zien in de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Nieuwsbrief nr. 5. april 2019

Buurtenergie op komst

Open Normen
De open normen die we met elkaar aan het ontwikkelen zijn, zijn hét politieke instrument om de gemeente bij de les te houden als het gaat om de gebiedsvisie Energiepark e.o. Om u tijd te besparen, hebben we een online consultatie voor deze open normen gemaakt. Het is wel belangrijk, dat u en uw eventuele partner/huisgenoot die allebei invullen. Het aantal mensen dat iets wil of niet wil doet het hem! Met een groot aantal kunnen we echt het verschil maken. Let op, u kunt een apparaat maar eenmalig gebruiken voor invulling. Dus als u uw pc hebt gebruikt, moet uw huisgenoot een ander apparaat gebruiken om de enquête in te vullen, bv. een tablet of smartphone. De uitslag wordt op 11 april in de Nieuwe Energie bekend gemaakt.

Buurtenergie op komst
Na de participatie van de gemeente wil Nieuw Leids Bolwerk nu samen met u, buurtbewoners, zorgen dat er concrete plannen voor het Energiepark en omgeving worden uitgewerkt. We hebben de steun gekregen van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development (BPD) en SteenVlinder (zelfbouw) en de Leidse woningcorporatie De Sleutels. We noemen het initiatief Buurtenergie. We zullen worden bijgestaan door Stefan Witteman, stedenbouwkundig architect van Nieuw Leyden en andere ontwerpers op het gebied van stadsnatuur, cultuur, gezondheid en onderwijs. Doel is om met alle kennis van bewoners en experts voor de zomer de eerste plannen aan de gemeente aan te bieden.

Voel de energie van deze Nieuwe Buurt
Op 11 april stellen wij onze samenwerkingspartners en hun medewerkers aan u voor. Zij zullen uit de doeken doen hoe we met elkaar aan de slag gaan om samen een nieuwe, groene en gezonde buurt te maken.

WELKOM op donderdag 11 april!
Locatie: Gebouw De Nieuwe Energie,  3de Binnenvestgracht 23E, Leiden
Tijd:  Inloop 19.00u, Aanvang: 19.30u
Einde:  21.30u met borrel na

Aanmelden voor 10 april op info@nieuwleidsbolwerk.nl

Gewoon binnenlopen kan ook. En neem de buren mee!

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl

Open normen om de gemeente bij de les te houden: doe mee!

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft een online consultatiedocument opgesteld om samen met bewoners die rond het Energiepark en omgeving wonen een raamwerk van open normen op te stellen. Met deze open normen zal getoetst kunnen worden of de komende Gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving tegemoet komt aan de wensen en zorgen die bewoners hebben geuit tijdens het brede participatietraject van de Gemeente en zijn samengevat in de verslagen van de huiskamergesprekken, de internetenquête  en de twee participatiebijeenkomsten van 30 januari en 26 maart.

Meer over de opzet van het open normen project.

Direct naar het online consultatiedocument.