Nieuwsbrief nr. 2. januari 2019: Belangrijke ronde voor het Energiepark e.o.

De wensen van Nieuw Leids Bolwerk voor een gebiedsvisie

Wij hebben de eerste weken van het jaar gebruikt om onze wensen en toetsingscriteria voor een gebiedsvisie van het Energiepark e.o. samen te stellen. Ze zijn tot stand gekomen op basis van tal van gesprekken, informatie, onderzoek en beleidsdocumenten enz. van het afgelopen jaar. We hebben ze gemakshalve onder de zes thema’s gezet die de gemeente gebruikt op de participatieavonden, zodat u bij elk thema kunt zien wat ons met het Energiepark voor ogen staat. De thema’s en onze zienswijze komen kort samengevat op het volgende neer:

1.Groen en duurzaamheid: Een wijk als groene rustheuvel in een drukke compact versteende stad
2.Leefbaarheid en sociale veiligheid:
Een wijk waar mensen elkaar kennen en steunen
3.Gezondheid:
Een wijk waar kinderen buiten spelen en volwassenen kunnen ontspannen
4.Wonen: 
Een wijk met betaalbare duurzame woningen, gebouwd in harmonie met de stadsnatuur
5.Cultuur, horeca en economie:
Een wijk waar cultuur en horeca ondersteunend zijn aan de woon-en parkfuncties
6.Bereikbaarheid en parkeren:
Een autovrije wijk met een innovatief mobiliteitsprogramma

We hebben deze zes thema ‘s verder uitgewerkt. Dat kunt u op onze website lezen onder wens voor de gebiedsvisie. Het is onze intentie dat deze wensen de dialoog tussen de vele deelnemers van de komende participatieavonden zullen bevorderen.Als u reacties hebt op onze wensen, dan horen we die graag per mail info@nieuwleidsbolwerk.nl 

Uitslag enquête open vragen

De gemeente heeft in december een enquête gehouden die door bijna 1000 mensen is ingevuld. De antwoorden op de open vragen zijn nu ook verwerkt en de uitslag(LINK) kunt u nalezen. “Wat opvalt is, dat kleinschaligheid en rust de boventoon voeren. Daarnaast spelen groen en sport een zeer belangrijke rol in de antwoorden. Over het algemeen bestaat de voorkeur uit een mix van woningen in het gebied. Belangrijkste is betaalbaarheid. Of het nu gaat om sociale woningbouw, woningen voor starters of studenten.Culturele activiteiten vindt men zeker ook kunnen, maar ook hier geldt weer: rust en kleinschalig. Men ziet zich vertoeven in het gebied, terwijl twee buurtbewoners een potje schaken op een daarvoor bestemd tafeltje, kinderen pingpongen, de buurman nog zijn rondje hardloopt en het buurmeisje studeert in het gras.”[1]

We hopen dat de geplande discussies tijdens de participatieavonden op 30 januari en 26 maart a.s. niet vanaf nul zullen beginnen, maar voortbouwen op de resultaten van het afgelopen jaar, de eerste avond op 12 december, de internet enquête en de huiskamergesprekken.
Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad. Nog niet aangemeld, het kan nog: aanmeldingsformulier! 

[1]Verslag enquête toekomst Energiepark 2019, gemeente Leiden

Nieuwsbrief 3 januari 2019: Praat ook in 2019 mee over het Energiepark e.o.

Nieuw Leids Bolwerk wenst u allereerst een Gelukkig Nieuwjaar!

Resultaten 2018
Vorig jaar om deze tijd is ons burgerinitiatief gestart met uw aandacht te vragen voor de plannen van het toenmalige College van B&W met het Energiepark. Het ging om de samenwerking met de MBEG groep voor de ontwikkeling van de Watergasfabriek. Hier hebben wij ons actief tegen verzet. Met steun van velen van u hebben we het tij weten te keren:

  • De intentieovereenkomst met de MBEG groep is door de gemeente per 1.1.2019 niet verlengd..
  • Wethouder Spijker van stedelijke ontwikkeling heeft aangegeven in ieder geval ook woningen te willen op het Energiepark.
  • De uitslag van de enquête Energiepark e.o. geeft een grote behoefte van burgers aan groen, woningen en recreatie aan.
  • De gemeente heeft besloten opnieuw te beginnen en wil nu eerst een gebiedsvisie opstellen, die later met plannen zal worden ingevuld!. Hierdoor krijgen we als burgers een nieuwe kans om onze mening te geven over de belangrijkste uitgangspunten voor het Energiepark e.o. 

Participatie avonden Energiepark 2019

De gemeente heeft het participatietraject op 12 december vorig jaar uitgelegd en we schreven er al over in onze vorige Nieuwsbrief. Op 30 januari 2019 organiseert de gemeente de eerste ‘inventarisatiebijeenkomst’ van het participatietraject. Hier kunnen deelnemers over hoofdthema’s als wonen, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en cultuur in groepen meningen  uitwisselen. Op 26 maart 2019 volgt een ‘verdiepingsavond’ over dezelfde thema’s. Op een nog te bepalen datum volgt dan nog een slotbijeenkomst.

Iedereen is welkom, maar de gemeente verwacht wel dat deelnemers beide bijeenkomsten op 30 januari en 26 maart zullen bijwonen.De bijeenkomsten zijn ’s avonds. Precieze tijdstippen en locaties worden nog bekend gemaakt.Het is zeker belangrijk, dat u komt, want de gemeente wil nog steeds op de een of andere manier gebruik maken van de expertise van de MBEG groep, dus we moeten als burgers alert blijven.

U kunt uzelf aanmelden
Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad.Elke stem telt! Meld u nu aan: aanmeldingsformulier! 

 

Participatietraject Energiepark & omgeving

Aanmelden tot 11 januari 2019

Op 30 januari 2019 organiseert de Gemeente de eerste ‘inventarisatiebijeenkomst’ van het participatietraject. Hier kunnen deelnemers over hoofdthema’s als wonen, duurzaamheid, veiligheid en cultuur & evenementen in groepen meningen  uitwisselen en bespreken. Op 26 maart 2019 volgt een ‘verdiepingsavond’ over dezelfde thema’s. Op een nog te bepalen datum volgt dan nog een slotbijeenkomst.

De bijeenkomsten zijn ’s avonds. De Gemeente zal de precieze tijdstippen en locaties nog bekend maken, maar reserveer deze data alvast in uw agenda.

Iedereen kan meedoen, maar de Gemeente verwacht wel dat deelnemers beide bijeenkomsten op 30 januari en 26 maart zullen bijwonen.

U kunt uzelf tot 11 januari 2018  aanmelden.

Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad.

Meld u nu aan: aanmeldingsformulier! 

1ste participatiebijeekomst Energiepark en omgeving

De Gemeente organiseerde op 12 december de 1st participatiebijeenkomst voor het Energie e.o. Tijdens deze drukbezochte avond presenteerden de projectleider, Simone Eeftink, de opzet van het participatietarject. Remko Slavenburg, senior stedenbouwkundige, vertelde over de historie van dit deel van de binnenstad en de plannen die al zijn gemaakt om het gebied te ontwikkelingen. Lees hun presentaties.

Tijdens deze avond presenteerde de voorzitter van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt, Wiecher Steenge, aan wethouders Spijkers en van Delft de wensen, kansen en gevaren die ruim 60 bewoners in acht huiskamergesprekken lieten optekenen. Lees dit zeer informatieve rapport dat werd opgesteld door Louk Box.