Participatie

De gemeente is een breed participatietraject gestart om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het Energiepark & omgeving. Hiertoe heeft de gemeente een Plan van Aanpak Participatie Herontwikkelproces Energiepark e.o. opgesteld.

Huiskamergesprekken
Om dit participatietraject te informeren heeft de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in de woonbuurten rond het Energiepark ‘huiskamergesprekken’ georganiseerd. 60+ bewoners kwamen in acht huiskamers bij elkaar om te praten over hun visies voor de ontwikkeling van het Energiepark & omgeving, en de kansen en gevaren die zij daarbij zagen. Op woensdag 12 december 2018, tijdens de 1st bijeenkomst van het participatietraject heeft de voorzitter van de wijkvereniging, Wiecher Steenge, de uitkomsten van deze huiskamergesprekken gepresenteerd aan wethouders Fleur Spijker en Yvonne van Delft. De gesprekken werden geleid door Leidse Gesprekken; de verslagen samengevat in een notitie ‘Houd maat’ door Louk Box.

Online enquête
De Gemeente zelf heeft een online enquête uitgezet om een eerste beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes die voor het Energiepark & omgeving in de stad leven. De eerste resultaten werden op 12 december tijdens de 1st bijeenkomst van het particpatie traject bekend gemaakt.

Eerste participatiebijeenkomst op 12 december
Tijdens een open bijeenkomst op woensdag 12 december heeft  de gemeente de opzet van het participatietraject uitgelegd en meer over het Energiepark & omgeving verteld.

Tweede en tweede participatiebijeenkomsten
De gemeente heeft drie vervolgbijeenkomsten gepland:

  • Op 30 januari 2019: Thematische verkenning.
    Deelnemers gaan in groepjes in gesprek over verschillende thema’s.
  • Op 26 maart maart  2019: Verdiepingsbijeenkomst.
    Deelnemers gaan in groepjes in gesprek aan de hand van stellingen over verschillende thema’s.
  • Een slotbijeenkomst.

Iedereen in Leiden is welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Aanmelding op de website: www.leiden.nl/energiepark.