Voorzitter Participatieplatform Energiepark

Het Nieuw Leids Bolwerk zoekt een Voorzitter Participatieplatform Energiepark

Nieuw Leids Bolwerk (NLB) is als burgerinitiatief in 2017 begonnen met het maken van plannen voor het Energiepark en omgeving als reactie op een plan van de gemeente en een commerciële ontwikkelaar het kleine broertje van de Westergasfabriek in Amsterdam naar het Energiepark in Leiden te halen. In 2020 stelde de Gemeente, in samenwerking met NLB en een OCE (Ontwikkelconsortium Energiepark), een combinatie van commerciële gebiedsontwikkelaars, een alternatief ontwikkelplan op voor dit binnenstedelijk gebied. De Leidse Gemeenteraad stelde het ontwikkelplan Energiepark: Samen maken we de buurt werd in oktober 2020 vast.

Momenteel treffen de Gemeente en OCE (Bouwfonds Property Development – BPD en Steenvlinder) de voorbereidingen voor de uitwerking en realisatie van dit ontwikkelplan. Zij hebben NLB verzocht het Participatieplatform Energiepark op te richten om als gelijkwaardig partner de participatie bij de uitvoering van het plan te gaan verzorgen. In dit Participatieplatform zullen vertegenwoordigers uit het Leids maatschappelijk middenveld zoals omwonenden, nieuwe bewoners, betrokken ondernemers, scholen in en rond het gebied, wijkverenigingen en maatschappelijke organisaties met een belang in het gebied deelnemen.

NLB zoekt voor het Participatieplatform Energiepark een voorzitter die

  • In staat is om als boegbeeld te fungeren van het Participatieplatform Energiepark
  • Vorm en richting kan geven aan een uniek participatieproject waar vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld participeren aan de voorkant van de besluitvorming  
  • Affiniteit en ervaring heeft met participatieprocessen in de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke ontwikkeling van Leiden
  • Een Leidenaar is met bestuurlijk ervaring en netwerk in Leiden.

Meer informatie staat in de profielschets van de voorzitter en de overzicht van de organisatie.

Het Participatieplatform Energiepark krijgt een bestuur van vijf leden en ontvangt van de gebiedsontwikkelaars en de Gemeente facilitaire en financiële ondersteuning.  Er is een nader te bepalen vergoeding beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in deze boeiende en uitdagende functie in een uniek en baanbrekend participatieproject, dan kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Karel Sant (06 51 499997 of karel.sant@ka-sa.nl) of een motivatiebrief en CV mailen naar karel.sant@ka-sa.nl.

De sluitingstermijn is op 12 december. Op 13 december zal met een aantal potentiële kandidaten een eerste oriënterend gesprek plaats vinden. Op 17 december is een gesprek geagendeerd met de selectiecommissie, waarna een keuze wordt voorgelegd aan het bestuur van NLB.

Wilt u de aandacht vestigen op personen die uws inziens geknipt zouden zijn voor deze functie (of die van vicevoorzitter) geef dan hun namen en contactgegevens door aan Karel Sant.  

NLB zoekt ook kandidaten voor andere bestuursleden van het Participatieplatform. Neemt u gerust contact op met Karel Sant als u interesse hebt in één van de volgende functies: vicevoorzitter, secretaris/penningsmeester of PR/communicatie.

Meer informatie:
Organisatie Participatieplatform Energiepark
Profiel Voorzitter Participatieplatform

Nieuw Leids Bolwerk
Leiden, 1 december 2021