Wensen voor een gebiedsvisie

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk heeft  34 wensen voor een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving geformuleerd. Deze wensen zijn bedoeld als een gestructureerde bijdrage aan de gemeentelijke consultatiebijeenkomsten. Het burgerinitiatief hoopt hierover met andere partijen en belanghebbenden de dialoog aan te gaan.

Download de wensen voor de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

De wensen zijn gebaseerd op zes pijlers:

  • Resultaten van de huiskamergesprekken van oktober 2018
  • Uitkomsten van de internet enquête van november 2018
  • Beleidsakkoord van het huidige College van B&W van mei 2018
  • Beleidsdocumenten van de Gemeente Leiden
  • Leiden 2040, kaders voor de ontwikkeling van de stad Leiden in 2040[1]
  • Nieuw Leids Bolwerk, wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark, voorstel april 2018,

De geformuleerde wensen zijn bedoeld als hulpmiddel voor bewoners die aan de consultatiebijeenkomsten deelnemen. Bewoners hebben vaak een informatie- of kennisachterstand op andere deelnemers aan participatie- bijeenkomsten, zoals vertegenwoordigers van marktpartijen en lobbyisten van belangengroepen. Nieuw Leids Bolwerk heeft als doel dat bewoners met hun standpunten minstens zo beslagen ten ijs komen en de dialoog aan kunnen gaan.