Participatiebijeenkomst 30 januari: verslag

Op 30 januari jl. organiseerde de gemeente Leiden een participatiebijeenkomst over de wensen betreffende een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Aan de hand van drie thema’s hebben de deelnemers over de toekomst van het Enegriepark en omgeving gediscussieerd aan de hand van drie thema’s:

  • wonen, leefbaarheid en sociale veiligheid
  • gezondheid, groen en duurzaamheid
  • cultuur, horeca en economie.

Twee onderwerpen kwamen bij alle thema’s aan bod: parkeren en bereikbaarheid.

Ruim 100 belangstellenden, overwegend bewoners, namen deel aan de discussies. De werkvorm was die van het World Café waarbij elke deelnemer aan drie thema discussies van ieder ongeveer 20 minuten deelnam.

Dr Louk Box, die ook het verslag van de huiskamergesprekken, heeft een uitgebreide samenvatting van de discussies gemaakt.  Lees zijn  zeer informatieve verslag dat hij de titel meegaf  Wel reuring- geen rumoer!