Steun ons financieel

De activiteiten van het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk worden geheel door donaties van bewoners gefinancieerd.

De Stichting Leefstad Leiden (Kvk 71110488) int voor dit burgerinitiatief de donaties en beheert de financi:en.

Wilt u dit burgerinitiatief ook financieel steunen dan kunt u uw donatie overmaken naar

NL 29 INGB 0008 3913 56
t.n.v. Stichting Leefstad Leiden
o.v.v. bijdrage Nieuw Leids Bolwerk.

Als u tevens uw emailadres vermeldt dan ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Tevens sturen wij u dan aan het eind van het jaar een financiële verantwoording van de besteding van de ontvangen donaties toe.

Elke bijdrage, klein en groot,  is welkom.

Bij voorbaat dank.