Onderteken de petitie aan wethouder Spijker

Samen maken wij onze buurt

Aan mevrouw Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen, Leiden

Ik steun het gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving, dat het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, bewoners en stadspartijen met hulp van Bouwfonds Project Development (BDP), Steenvlinder (zelfbouw) en Leidse sociale woningbouw corporatie De Sleutels hebben ontwikkeld en op 6 juni hebben gepresenteerd.

Ik steun de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen.

Ik vraag u om

(1) samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners te onderzoeken of dit plan kan worden uitgevoerd.

(2) de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen te evalueren en eventuele lessen mee te nemen bij de ontwikkeling van toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen in Leiden.