Beleidsdocumenten Leiden

In deze woonvisie op de buurt Noordvest en voorstel voor de bouw van Nieuw Leids Bolwerk zijn de volgende beleidsnota’s en bronnen gebruikt. Opgemerkt wordt dat verschillende beleidsdocumenten niet meer online beschikbaar zijn op de nieuwe website van de Gemeente Leiden.

Beleidsakkoord 2018-2022 – Samen maken we de stad
Werkend aan een groen, social en ondernemend Leiden
Gemeente Leiden, mei 2018)

Intentieovereenkomst tussen de Gemeente en de MeyerBergman Erfgoed Groep (mei 2017)

Nota Wonen 202 ‘Leiden kijkt vooruit en pakt door’ (14 februari 2013)

Structuurvisie Verder met de Binnenstad (11 oktober 2012)

Structuurvisie Leiden 2025 ( 1 december 2011)

Programma Binnenstad Leiden 2015-2018

Beeldkwaliteitsplan Singelpark 2014

Singelpark, Energiepark definitief ontwerp (16 november 2015)

Kaderbesluit herinrichting centrumroute (22 september 2015)

Ontwerpverantwoording Herinrichting Centrumroute (15 september 2015)

Nota Herijking fietsroutes 2013-2020 (9 juli 2013)

Kadernota Kwaliteit openbare ruimte 2025 (26 januari 2012)

Handboek kwaliteit openbare ruimte, versie 2 augustus 2013 (delen1, 2 en 3)

Ruimtelijke-economische horecavisie (11 februari 2016)

Evenementenbeleid 2013-2018 (juni 2012)

Erfgoednota 2014-2020 (september 2013)

Cultuurnota 2012-2018 De kracht van cultuur is de toekomst van de stad (2012)

Leidse Milieuraad, Advies over de Raadperiode 2018-2022, 22 januari 2018

Bouwkundige staat en visie herbestemming Watergasfabriek & Meet & Regulateursgebouw, Papegaaisbolwerk 18 & 20, Leiden, Gemeente Leiden, Afdeling Vastgoed, i.s.m. ATELIER jv

Bestemmingsplan Leiden binnenstad, Ruimtelijkeplannen.nl 

AlleCijfers.nl – Leiden Noordvest

Leiden sociaal wijkprofiel Leiden-Noord