Wonen, werken en recreëren in het Energiepark en omgeving

Het Energiepark en omgeving, een verbindende schakel in de binnenstad

  • Langs de Maresingel: een nieuw, groot stadspark met ruimte voor velerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.
  • Langs de Langegracht: een nieuwe stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50-plussers.
  • In en rond industrieel erfgoedgebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W van Leiden om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). 

Overzicht van de gemeentelijke gebiedsvisie

Op deze website, onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.


Aan het besluit van het College ging veel vooraf. Informatie over onze activiteiten in 2018 en 2019 vindt u onder de tab 2018-2019: archief

 


Nieuw Leids Bolwerk is een burgerinitiatief van bewoners uit de buurten Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp.

Ik steun dit plan

Wilt u laten merken dat u achter dit bewonersinitiatief staat?

Click dan hieronder op IK STEUN DIT PLAN.

Nieuws

Toetsingsgesprekken met bewoners en stadspartners

Doe mee, meldt u aan!   De toetsingsgesprekken gaan beginnen. In deze gesprekken willen we met u  mogelijke oplossingen voor zorgpunten en dilemma’s voor de ontwikkeling van Energiepark en omgeving toetsen en kansen verder uitdiepen. Doel is uw inzichten en kennis mee te nemen als input voor de verdere planontwikkeling voor het gebied. Medio augustus hebben …

Toekomst Stadsbouwhuis: conclusies e-consultatie

Lees het volledige rapport van de e-consultatie toekomst Stadsbouwhuis. Als de respondenten van deze e-consultatie het voor het zeggen zouden hebben dan wordt aan het Stadsbouwhuis geen monumentenstatus toegekend (53% geen monumentenstatus/29% wel). Verder opteert 48% van de respondenten voor een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de bouw van een nieuwe, binnenstedelijke woonbuurt; 21% …